Náhradní plnění

Pracoviště s chráněnými pracovními místy

Náhradní plnění dle §81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

 

Naše firma již více jak patnáct let zaměstnává osoby se ZPS ZTPa proto má na základě vymezení Úřadem práce statut Chráněných pracovních míst  podle ustanovení § 76 zákona č. 435/2004 Sb. a podle § 6 a 7 vyhlášky MPSV c. 518/2004 Sb., k provedení zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

 

V případě, že zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, jsme schopni, v rámci našich služeb, zajistit povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany se ZPS (tzv. povinný podíl).  Náhradní plnění zajišťujeme přímo naší službou za stálé ceny a ne zprostředkovaně.

 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců zasíláme našim zákazníkům na požádání každý rok na konci ledna. Objem odběru by měl být předem dohodnut pro stanovení limitu z důvodu omezení  možného poskytnutého objemu na základě zákona. V případě zájmu o pravidelný odběr nás prosím kontaktujte na čísle 777 66 11 60 pro případnou blokaci objemu odebraných služeb a zboží.

 

Na dokladech, které mají být zahrnuty do náhradního plnění vystavíme potvrzení a zaevidujeme je do systému pro roční potvrzení.

 

Cena zboží za náhradní plnění není nijak navyšována, jedná se o naši běžnou službu.
 

 

Naše základní nabídka služeb s náhradním plněním:  

  • Dodávky veškerého spotřebního materiálu do tiskových zařízení, včetně servisu a preventivních údržeb těchto zařízení. Tonery, cartridge, optické válce, náhradní díly, a další.
     
     
  • Dodávky kancelářských produktů až na místo, včetně pravidelného zajištění spotřebních komodit. Standardní kancelářský program jako papíry, obálky, skartovače a podobně.
     
  •  Dodávky hardware a dalšího technického vybavení

  • Dodávky software a spojených služeb

 

U objednávky stačí uvést v poznámce košíku, že požadujete náhradní plnění dle § 81  a tento požadavek může být stanovenou podmínkou dodávky. Objednávku lze učinit i e-mailem se stejným textem.  Faktura s vystaveným textem o náhradním plnění je z naší strany garancí a vztahuje se k ní automaticky výše uvedené roční potvrzení. Pro další informace neváhejte kontaktovat Bluemarket.

jCR Jiří Rynda
Benešovská 432/3
40502 Děčín
Česká Republika
IČO: 49115618
DIČ: CZ6611167035